Буди савезник са енергијом

У условима светске енергетске кризе, штедња електричне енергије доприноси стабилности електроенергетског система, зато је битно да штедимо енергију и код куће и на радном месту. 

Приликом куповине електричних уређаја, треба обратити пажњу на енергетске ознаке. По могућству, треба куповати уређаје са највећом класом енергетске ефикасности, а битно је користити посуде које су величином сразмерне грејној површини.

Штедња енергије игра кључну улогу у одрживости и смањењу еколошког отиска и не само да доприноси смањењу трошкова, већ и смањењу емисије штетних гасова, чиме се подржава глобални напор ка заштити животне средине.