Заштити дивље врсте и њихова природна станишта

Заштита дивљих врста у Србији представља кључни приоритет ради очувања биодиверзитета и екосистема. У Републици Србији заштићено је преко 2600 дивљих врста биљака, животиња и гљива.

Едукација јавности о важности очувања дивљих врста и њихових станишта, као и о прописима којима се штите неопходна је за подизање свести и ефикаснију борбу против илегалних активности којима се уништавају природна станишта, попут незаконите сече шума, незаконите градње, криволова, тровања, узнемиравања и илегалне трговине угроженим врстама.

Заштићена подручја, еколошка мрежа, као и пројекти и програми са активним мерама заштите угрожених дивљих врста и њихових станишта кључни су за њихов опстанак. Кроз различите акције и иницијативе које подржавају примену и унапређење прописа и политика у области заштите природе, активним учешћем, свако од нас може допринети заштити ових врста.