Искључи непотребно светло и уређаје за већи буџет

Искључивање непотребног светла је мала промена која може имати велики утицај на околину и наш буџет. Свуда око нас, у домовима, канцеларијама и јавним просторима, често се затекне светло које гори без потребе.

Када год је то могуће, треба искључити непотребна светла. Користите природно осветљење и искључите из струје уређаје који не користите, а уколико је неопходно вештачко осветљење, употребите енергетски ефикасне сијалице.

Поред еколошких бенефита, гашење непотребног светла може резултирати и финансијским уштедама. Ово једноставно деловање може нас подстаћи да будемо свеснији свог потрошачког понашања и да тражимо и друге начине да смањимо свој еколошки отисак.