Постани заштитар

Загађење животне средине, непрописно одлагање смећа, бацање смећа у природи представља озбиљан проблем. Несавесни људи неретко незаконито одлажу отпад у природи или испуштају отпадне воде, неретко у заштићеним подручјима, не схватајући штету коју тиме наносе природи и себи, као и да тако раде нешто што је кажњиво по закону, у неким случајевима и кривично.

Отпад који несавесни људи остављају за собом загађује воду, земљиште и ваздух, угрожавајући целокупне екосистеме. Ипак, можемо све ово искоренити уколико свако од нас предузме одговорне кораке.

Документујте и пријављујте загађење животне средине, уништење и оштећење природних добара. Такође, побрините се да сав свој отпад одложите на одговарајући начин, избегавајте употребу једнократних пластичних производа јер уместо тога можете користити вишекратне или биоразградиве алтернативе, а приликом боравка у природи обавезно носите са собом врећу за смеће како би одложили свој и евентуално уколинили туђи отпад који затекнете.